Kom med

Det går bra att komma med i scoutverksamheten oberoende av ålder. Smidigast går det att inleda sin verksamhet i början av en termin, men det går också bra att komma med under terminen. En ny scout börjar alltid i en grupp med jämnåriga. Programmet är uppbyggt så att det skall vara lätt att bli medlem när som helst, oberoende av vad gruppen har gjort tidigare.
 
Om du har frågor om vår verksamhet, eller ifall du eller ditt barn önskar bli medlem, hoppas vi att du kontaktar den ansvarige för din eller ditt barns åldersgrupp. Du kan läsa om åldersgrupperna här för att få en bild om vilken åldersgrupp som skulle passa dig eller ditt barn bäst.

 

 

Åldersgruppsansvariga:    
Vargungar (7-9 år):
Jenny Åkerlund 041-469 79 65
Äventyrsscouter (10-12 år): Tomas Liljeberg
040-848 59 40
Spejarscouter (12-15 år):
Malin Männikkö
044-995 31 80
Explorerscouter (15-18 år: Yvonne Metsämäki 041-501 93 35
Roverscouter (18-22 år):    
     
Kårchef: Emilia Lindberg
040-847 5345 (kårens telefonnummer)


 

Då en ny medlem kommer med är det viktigt att vi i kåren genast får den undertecknade inskrivningsblanketten tillhanda. De uppgifter som ni uppger hjälper oss att hålla kårens medlemsregister uppdaterat. Det är viktigt att ni uppger en fungerande e-post adress till scoutens föräldrar, då vi även skickar ut viktig information angående vår verksamhet per e-post. Då vi i kåren behöver målsmans samtycke till scoutens medlemskap i kåren, räcker det inte med att vi får informationen elektroniskt, utan vi behöver den undertecknade inskrivningsblanketten. Blanketten returneras till den egna gruppledaren.

 

All vår verksamhet sker i relativt små grupper. För gruppandan är det viktigt att alla deltar i veckoverksamheten, och även i mån av möjlighet på de olika utfärderna. Vi önskar därför att scouterna förbinder sig till verksamheten för en termin i taget. Det betyder självklart inte att man inte först kan komma och bekanta sig med verksamheten innan man bestämmer sig för att bli medlem. Vi hoppas att ni också inser vikten av att genast meddela oss ifall ert barn önskar avsluta sitt medlemskap, samt att genast kontakta åldersgruppsansvariga eller kårchefen ifall ni upplever problem i det egna barnets scoutgrupp.

 


 
Ifall du vill veta mer om vad scouting handlar om så föreslår vi att du kollar in Finlands Svenska Scouters samt Finlands Scouters hemsida. Du får självklart också komma med på ett evenemang för att själv testa på scouting!