Kontaktuppgifter

 

Har du frågor gällande verksamheten? Du får gärna kontakta respektive åldersgruppsansvariga för frågor gällande den veckovisa mötesverksamheten. Det går också bra att ta kontakt direkt med respektive gruppledare (se Åldersgrupper).

På allmänna frågor gällande kårens verksamhet går det bra att ta kontakt med kårchefen eller vice-kårchefen. Här hittar du även information gällande medlemsförändringar samt ekonomiska ärenden.


Kårchef: Emilia Lindberg

040-574 00 99
lindberg.emilia (ät) gmail.com

     
Vice kårchef: Malin Männikkö


 

 


Medlemsförändringar

 

Medlemsansvariga ansvarar för vårt medlemsregister. Du kan kontakta honom gällande adressförändringar, inskrivning samt utskrivning. Din egen gruppledare kan också hjälpa dig i dessa ärenden.

 

Medlemsregisteransvarig: Jonas Hermansson
jonash5 (ät) hotmail (punkt) com
   

 


Ekonom

 

Vår ekonom svarar gärna på frågor som gäller medlemsavgiften och andra penningrelaterade frågor.

 

Ekonom: Markus Alkula
malkula98 (ät) gmail.com
     
Kårens bankförbindelse: Aktia  FI03 4055 2050 0048 05
Kårens FO-nummer: 1996149-3 Kårnummer: 020023

 


 

Åldersgruppsansvariga

 

    Telefonnummer E-post
Vargungar:
Jenny Åkerlund 041-469 79 65  
Äventyrsscouter: Tomas Liljeberg
040-848 59 40 tomas.liljeberg (ät) hotmail.com
Spejarscouter: Malin Männikkö
   
Explorerscouter: Yvonne Metsämäki
   
Roverscouter: