Scoutverksamhet

Scoutrörelsen grundades år 1907 i England av Lord Robert Baden-Powell. Sedan dess har scoutrörelsen spridits ut över världen och idag finns det 38 miljoner scouter i 154 länder. I Finland finns det ca 75 000 scouter, av vilka drygt 5000 är svenskspråkiga. Scouting är därmed den största ungdomsrörelse i Finland.

Målsättningen med scoutverksamheten är att hjälpa den enskilda scouten att växa och utvecklas till en balanserad, frisk, ansvarskännande och självständig medlem av samhället. Scouting är frivilligt, öppet för alla, självständigt och politiskt obundet samt internationellt.

Mer om scoutrörelsen hittas på Finlands Svenska Scouter webbplats.